anker
de bouwmethode

De zeventiende-eeuwse zeeschilders Willem van de Velde en zijn gelijknamige zoon hadden het idee opgevat portretten te maken van individuele schepen.
Deze afbeeldingen werden vervolgens gebruikt om elk gewenst panorama te kunnen schilderen. Dit idee inspireerde de hedendaagse modelbouwers, de gebroeders Tomesen van Artitec te Amsterdam, tot het maken van een driedimensionale variant.De door Willem van de Velde, zowel de vader als de zoon, vervaardigde scheepsafbeeldingen van haast fotografische kwaliteit in combinatie met de contemporaine bestekken van schepen, alsmede handboeken vormen de belangrijkste bronnen bij het ontwerpen van de modelschepen van Artitec.
Door tijdens de bouw van de modellen controle foto's te maken en deze te vergelijken met de historische afbeeldingen kan het hedendaagse ontwikkelingsproces bewaakt worden. Het blijkt goed mogelijk, op deze wijze de oude schepen te reconstrueren.Drie Admiraliteitsschepen
Vlnr: Burcht van Leiden, Dom van Utrecht en Gelderland.
Het bouwen van deze modellen is een tijdrovende bezigheid. Het maken van honderd uiterst gedetailleerde en realistische schepen in een even gedetailleerd landschap vraagt om een onorthodoxe aanpak. Deze aanpak bestaat uit het vervaardigen van kunststof onderdelen, die vervolgens worden afgegoten. De zeilen zijn vervaardigd van papier, kunststof of doek en grote delen van het staande want zijn gemaakt van messing.