anker
korte historie

De rede van Texel anno 1725
Wandschildering van 6.30 lang en 1.80 hoog. 1983, Johan Reydon.
Te bezichtigen in het Maritiem & Jutters Museum te Oudeschild op Texel.

De maquette De Reede vanTexel biedt een overzicht van scheepstypen uit de zeventiende eeuw.
Dit was de tijd van de VOC, de WIC, de handel op de Oostzee en de zeeslagen onder leiding van Tromp en de Ruyter.
In die eeuw groeide Amsterdam uit tot hét handelscentrum van de wereld.

De maquette laat zien wat ooit een indrukwekkend schouwspel moet zijn geweest; honderd schepen, honderden zeilen, duizenden mannen aan dek en in het want, zee, kust en het dorp Oudeschild.
De Reede van Texel was een lig–, verzamel– en innameplaats voor de handelsschepen van de elkaar beconcurrerende steden van Noord–Nederland.
Ook was het een beschutte uitvalsbasis voor de oorlogsvloot van de admiraliteiten van Amsterdam, het Noorderkwartier en Friesland.
Tijdens crises was de rede ook regelmatig een beschutte plaats voor de handels-, en oorlogsschepen uit het zuidelijk deel van Holland en Zeeland.
Om recht te doen aan de rijkgeschakeerde werkelijkheid van de zeventiende–eeuwse rede van Texel bevat de maquette 160 schepen. Het geheel wordt 4 x 18 meter. De grootste zeemaquette ter wereld. Alle schepen hebben in de jaren 1660–1670 echt bestaan en zijn uitvoerig gedocumenteerd. Ook de bebouwing van het aangrenzende dorp Oudeschild is gebaseerd op intensief historisch onderzoek.
Inmiddels zijn twee delen van de maquette voltooid. Het derde deel wordt in 2005 voltooid en zal dan zijn te zien in het museum.

In deel 1 treft de VOC–vloot de laatste voorbereidingen om uit te varen naar de Oost. Zeven schepen liggen voor anker, waaronder de Oranje, de Nagelboom en de Amstelant. Dit deel stond in 2002 tijdens de nationale viering 400 jaar VOC in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag en was later te zien in het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam. In september 2002 heeft dit deel definitief onderdak gekregen in het Maritiem & Jutters Museum te Oudeschild.

In deel 2 en 3 ligt de nadruk op andere belangrijke aspecten van ons maritieme verleden: de Admiraliteiten, de Europese handel en visserij. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende oorlogsbodems, haringbuizen, vrachtschepen en plezierjachten.

De reconstructie van de Reede van Texel:

Deel 1 kernthema:
een VOC–vloot die zich klaarmaakt voor de uitreis.
Van Texel is het deel van de kust te zien waarop de schans zich bevindt.

Deel 2:
klaar in 2003 en heeft als kernthema de marine. Van Texel is ongeveer de helft van het dorp Oudeschild te zien.

Deel 3:
Is gerealiseerd in 2005 en heeft als kernthema de Europese handel en visserij en laat de rest van het dorp Oudeschild zien.
Elk deel is 4 x 6 meter groot. De delen samen zijn 4 x 18 meter.