anker
maquette de reede van texel
doet Gouden Eeuw in volle glorie herleven
Een golvende zee, talrijke schepen, getuigde masten, witte zeilen, rood–wit–blauwe vlaggen en honderden zeelieden – wie de maquette van De Reede van Texel ziet, waant zich in een levend verleden. Hier proef je de ondernemingsgeest en het avontuur.
De levendige presentatie in het Maritiem & Jutters Museum op Texel zet ieders fantasie meteen in gang. Welke kostbaarheden worden daar gelost, wanneer kunnen de walvisvaarders uitvaren en welke zeestraat zullen de oorlogsbodems straks vrijmaken?Ooit was Nederland het rijkste land ter wereld.
Het had de knapste schilders, de grootste geleerden, de slimste handelaren, de beste krijgsheren en de meest uitgekookte diplomaten.
Een klein landje, dat grote staten als Spanje, Frankrijk en Engeland in bijna elk opzicht de baas was – politiek, economisch én cultureel.
De zeventiende eeuw was voor Nederland een Gouden Eeuw.

Zie ook het fotoboek.

In de zeventiende eeuw was de rede van Texel dé verzamelplaats van Nederlandse schepen die uitvoeren naar bestemmingen overal op de wereld.
Hier lag hét maritieme centrum van de Republiek.

De schepen werden er geladen en gelost, ze wachtten op gunstige wind en namen vers drinkwater uit de Texelse waterputten aan boord.
Al deze schepen bij elkaar – het waren er soms wel enkele honderden – moeten een overweldigende indruk hebben gemaakt.
Helaas behoort dit bonte en leerzame schouwspel definitief tot het verleden.
Van de Amsterdamse grachten kan iedereen nog dagelijks genieten, net als van de boeken en schilderijen uit die tijd.
Maar de rede van Texel is verlaten en de schepen zijn vergaan. Van het glorieuze maritieme verleden van ons land rest weinig meer dan het werk van enkele zeventiende–eeuwse schilders.
In 2000 ontstond het idee om De Reede van Texel weer tot leven te wekken.
Op ware grootte was reconstructie uiteraard niet mogelijk, maar wel op schaal, in de vorm van een maquette, welke nu is te bezichtigen in het Maritiem & Jutters Museum in Oudeschild op Texel.

Informatie over de maquette is te verkrijgen bij:
Maritiem & Jutters Museum, Barentszstraat 21, 1792 AD Oudeschild, Texel.
Telefoon: 0222-314956
E-mail: info@texelsmaritiem.nl
Internetadres: www.texelsmaritiem.nl